آگلیا- Aglia

تولیدکننده : Mepps
تاریخ افزوده شدن : 2013-09-09
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2013-09-24
X
آگلیا- Aglia

Fish Species

Sizes #0 and #1 - Treble, Single & Dressed

Bluegill / Sunfish / Bream Crappie Perch
 
Rock Bass / Goggle-Eye White Bass  

Sizes #0, #1 and #2 - Treble, Single & Dressed

Arctic Grayling Brook Trout Cutthroat Trout
 
Dolly Varden Trout Whitefish  

Sizes #1, #2 and #3 - Treble, Single & Dressed

Arctic Char Steelhead Rainbow Trout / Palomino Trout
 
Sauger Carp  

Sizes #2, #3 and #4 - Treble, Single & Dressed

Brown Trout Smallmouth Bass Walleye
   
Pickerel    

Sizes #2, #3 and #4 - Treble & Single

Ouananiche (Landlocked Atlantic) Salmon Chum (Dog) Salmon Sockeye (Red) Salmon
   
Humpback (Pink) Salmon    

Sizes #3, #4 and #5 - Treble, Single & Dressed

Bowfin / Dogfish Lake Trout Largemouth Bass

Sizes #3, #4 and #5 - Treble & Single

 
Atlantic Salmon Coho (Silver) Salmon  

Sizes #4 and #5 - Treble, Single & Dressed

Bowfin / Dogfish Striped Bass / Rockfish Tiger Muskellunge

Sizes #4 and #5 - Treble & Single

 
Channel Catfish Chinook (King) Salmon  

Size #5 - Treble, Single & Dressed

   
Muskellunge    

Size #5 - Treble & Single

Blue Catfish Flathead (Mud) Catfish

هنوز نظری ارسال نشده است.

09121492578
44147822
شرکت پرشیا ایده آل از شهرستان ها نماینده فعال می پذیرد .